0

Eerste hulp leidsche rijn

Behalve secretaris van het college van burgemeester en wethouders is hij algemeen directeur en daarmee eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie van de gemeente leiden. Eerdere colleges tot 2014 bewerken de wethouders in het college waren sinds de gemeenteraadsverkiezingen 2006 tot fkomstig uit vier partijen: Pvda, sp, groenLinks en ChristenUnie. De twee sp-wethouders stapten op toen besloten werd de rijnGouwelijn -oost (rgl ondanks andersluidende referendum-uitslag, alsnog door het stadscentrum aan te laten leggen. Op bleek dat de overgebleven wethouders niet gesteund werden door de gemeenteraad. Onderhandelingen leidden tot een nieuw college per 20 december 2007 gevormd uit en gesteund door Pvda, vvd, cda en GroenLinks. Op trok groenLinks zich terug uit het college vanwege het fractiestandpunt over de aanleg van een tijdelijke parkeergarage. De overgebleven partijen gingen samen verder tot de nederlandse gemeenteraadsverkiezingen op na de gemeenteraadsverkiezingen 2010 werd op bekendgemaakt dat de nieuwe wethouders zouden worden geleverd door D66, vvd, cda. Het college telde toen naast de burgemeester vijf wethouders: Functie naam Partij Burgemeester Henri lenferink pvda wethouder Financiën, bereikbaarheid en Economie robert Strijk D66 Wethouder ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, binnenstad en Publiekszaken pieter van woensel vvd wethouder jeugd, welzijn en Zorg shoulder en Personeelszaken roos van Gelderen. 14 Religie en levensbeschouwing bewerken het Islamitisch Centrum Imam Malik de hooglandse kerk de marekerk het maçonniek centrum van de loges van de vrijmetselarij de hartebrugkerk de sint Lodewijkskerk de synagoge Blijkens onderzoek rekent circa 40 procent van de inwoners van leiden zich tot een. Van de leidenaren bezoekt ruim 25 procent weleens een kerk, moskee of andere geloofsruimte. Dit is twee derde van alle mensen met een geloofsovertuiging. Van de leidenaren die de islam als geloofsovertuiging hebben, ligt het percentage bezoekers en de frequentie van hun bezoeken hoger dan bij leidenaren die een christelijke geloofsovertuiging hebben.

eerste hulp leidsche rijn

Buurtteam Vleuten - buurtteams Utrecht

Buiten de binnenstad heeft de stad pijn met de leidse hout een groot stadspark en kleinere wijk- en buurtparkjes zoals het Bos van disease Bosman en het Park merenwijk met kinderboerderij. Aan de zuidoostkant van de stad ligt polderpark Cronesteyn, op het terrein van voormalig Kasteel Cronesteyn. Dit park bestaat uit verschillende cultuurlandschappen en het heeft een reigersbos. Verder zijn er een bezoekerscentrum en een mini camping. Via dit park staat de stad in verbinding met het Groene hart. Politiek en bestuur bewerken gedicht op de gevel van het stadhuis Gemeenteraad bewerken de gemeenteraad van leiden bestaat uit 39 zetels. Hieronder volgt de samenstelling van de gemeenteraad sinds 1994: deed in 1998 mee als combinatie rpf, gpv en de sgp. College van b w bewerken burgemeester van leiden is sinds 2003 Henri lenferink. College bewerken het huidige college bestaat uit een coalitie van D66, sp, vvd en PvdA. Op werd door deze partijen het beleidsakkoord Samenwerken en Innoveren gepresenteerd. De samenstelling van het college is als volgt: Functie naam Partij Burgemeester Henri lenferink pvda wethouder Bereikbaarheid, Economie, binnenstad en Cultuur, locoburgemeester Robert Strijk D66 Wethouder bouw en Openbare ruimte, 4e locoburgemeester paul laudy vvd wethouder jeugd, zorg en Welzijn, 3e locoburgemeester roos van Gelderen.

eerste hulp leidsche rijn

aan de bollenstreek. Tot 1896 vormde de singel de stadsgrens. Bij vier annexaties (1896, 1920, 1966 en 1981) nam leiden grond over van de omliggende gemeenten Oegstgeest, leiderdorp, zoeterwoude, voorschoten/Wassenaar en Warmond. In 1981 was de stad 12 maal zo groot als 85 jaar eerder. Stadsdelen, districten en buurten bewerken de gemeente leiden is verdeeld in 4 stadsdelen, 10 districten ( wijken) en 54 buurten. Water en groen bewerken vooral in de binnenstad vormt het water een belangrijk onderdeel van het straatbeeld. Naast de oude en de nieuwe rijn die de hartlijn vormen, heeft de stad diverse grachten en singels. De bekendste gracht is het Rapenburg. Buiten het centrum verbinden naast de rijn, riviertjes, kanalen en voormalige trekvaarten als de zijl, de haarlemmertrekvaart en de Trekvliet de stad met grote water- en recreatiegebieden net buiten de stad zoals Vlietland, de kagerplassen en het Valkenburgse meer. De singels vormen ook een belangrijke groenvoorziening voor de stad, waar diverse parken als het Plantsoen, ankerpark, huigpark en de hortus Botanicus op de plaats van de voormalige stadswallen zijn aangelegd.

Leidsche, rijn - home facebook

Mzc oosterparklaan Allround tandartspraktijk

Het bevrijdingsmonument in leiden door Tijdens de Tweede wereldoorlog werd leiden zwaar getroffen door geallieerde bombardementen. De omgeving femoral van het station en de marewijk (tegenwoordig de omgeving van het Schuttersveld en de Schipholweg) werden vrijwel geheel met de grond gelijk gemaakt. Het historische centrum is gespaard gebleven. Het huidige leiden profileert zich vooral als een centrum van wetenschappelijke kennis en nieuwe technologie. Daarnaast speelt ook het toerisme een steeds belangrijkere rol in deze historische vestingstad. Leiden heeft een eigen canon. 11 de leidse canon vertelt de geschiedenis van leiden aan de hand van 35 belangrijke historische onderwerpen. Door vier annexaties, tussen 1896 en 1981, groeide de gemeente leiden uit tot haar huidige omvang leiden ligt in het noorden van de provincie zuid-Holland, ongeveer 45 km zuidwestelijk van Amsterdam en ongeveer 18 km noordoostelijk van Den haag. Door leiden stroomt de oude rijn. Aan de rand van de stad splitst de nieuwe rijn zich af, om in de binnenstad weer samen te komen met de oude rijn.

In de 18e eeuw raakte de textielnijverheid in verval, door protectionistische maatregelen in Frankrijk en de lonen, die vanwege de kosten van levensonderhoud in het gewest Holland relatief hoog moesten zijn. Het gevolg was een gestadige daling van het inwonertal van leiden, dat eind 18e eeuw tot.000 was gedaald en omstreeks 1815 een dieptepunt van.000 zou bereiken. Op vond de leidse buskruitramp plaats, waarbij ongeveer 150 burgers om het leven kwamen. Koning Lodewijk napoleon bezocht persoonlijk de stad om de hulp aan de slachtoffers te coördineren. Op de plaats van de door de ontploffing veroorzaakte "ruïne" werden later het Van der Werfpark en het Kamerlingh Onnes Laboratorium aangelegd. In 1842 werd de voor leiden zeer belangrijke spoorlijn naar haarlem in gebruik genomen. In 1866 werd de stad getroffen door de laatste grote epidemie ( cholera ) die in 1868 leidde tot de start van de bouw van het nieuw Academisch ziekenhuis. In 1883 werd niet alleen leiden, maar ook de rest van Nederland, opgeschrikt door het nieuws van de arrestatie van de maria swanenburg, bijgenaamd goeie mie, een gifmengster die in enkele jaren tijd minstens 27 slachtoffers had gemaakt. Mede dankzij de spoorlijn was in de 19e eeuw enige verbetering opgetreden in de desolate sociaal-economische situatie, maar het aantal inwoners was omstreeks 1900 nog steeds niet ver boven.000 opgeklommen. Pas in 1896 begon leiden zich uit te breiden buiten de 17e-eeuwse singels.

Mariska hoffland reclame en vormgeving

De toren, een van de hoogste van Nederland, werd nimmer herbouwd. In 1572 koos de stad aching de zijde van de anti-Spaanse opstand. De spaanse landvoogd Requesens belegerde in 1574 de stad. Nadat dit beleg was afgeslagen - leidens ontzet van kreeg de stad in 1575 met de Universiteit leiden de eerste universiteit van Nederland. De in vele bronnen gegeven verklaring dat stadhouder Willem van Oranje hiermee zijn erkentelijkheid aan de leidenaren betuigde is enigszins twijfelachtig. Willem had namelijk een politiek/bestuurlijke reden voor de oprichting van een universiteit: de behoefte aan goed opgeleide getrouwen. De universiteit voert als motto Praesidium Libertatis, dat 'bolwerk van de vrijheid' betekent. In de 17e eeuw kwam de stad tot grote bloei, dankzij de impuls die vluchtelingen uit Vlaanderen gaven aan de textielnijverheid. De stad, die voor het beleg van 1574 ongeveer.000 inwoners had geteld, waarvan tijdens het beleg ongeveer een derde deel het leven had verloren, was in 1622 tot.000 inwoners gegroeid en omstreeks 1670 werd zelfs een aantal van tegen.000 bereikt. In de gouden eeuw was leiden, na Amsterdam, de op én na grootste stad van Nederland. De bevolkingsgroei maakte een aanleg van nieuwe grachten en singels noodzakelijk. Het huidige centrum van leiden, herkenbaar aan het singelpatroon, werd in 1659 voltooid. eerste hulp leidsche rijn

De vlag van leiden, met de operation verhouding 3:2, bestaat uit drie gelijke horizontale banen in de kleuren rood-wit-rood. Aan de kant van de vlaggenstok bevindt zich een witte cirkel met daarin de twee gekruiste rode sleutels uit het wapen. De vlag is in 1949 vastgesteld door de gemeenteraad. De stad ontstond als dijkdorp aan de zuidzijde tegenover een kunstmatige heuvel aan de samenvloeiing van de oude en de nieuwe rijn. In de oudste vermelding daarvan, omstreeks 860, werd het toenmalige dorp leithon genoemd. In de op deze heuvel gelegen burcht zetelde aanvankelijk een leenman van de bisschop van Utrecht, maar de burcht kwam omstreeks 1100 in handen van de graaf van Holland. De gunstig gelegen nederzetting kreeg in 1266 bevestiging van de reeds eerder verleende stadsrechten en ontwikkelde zich met haar bloeiende lakennijverheid tot een van de grootste steden van het gewest Holland. In 1389, toen de bevolking tot ongeveer.000 was gegroeid, moest de stad worden uitgebreid met het stadsdeel tussen Rapenburg (tevoren de zuidrand van de stad) en de witte singel. In 1420 werd leiden, in het kader van de hoekse en Kabeljauwse twisten veroverd door hertog Jan vi van beieren. Op tortte de ruim 100 meter hoge toren van de pieterskerk bij een storm.

Utrecht (stad) - wikipedia

Een samenvattende benaming voor zulke deels of geheel gegraven dan wel vergraven waterlopen is het woord lede, dat oorspronkelijk dezelfde stam heeft als het meervoud onvoltooide tijd van 'lijden in de betekenis van 'gaan 7 als in (water)gang. Dit 'lede' vinden we in veel plaatsnamen terug: leerdam (dam in de lede haarlemmerliede lede richting haarlem Schipluiden met schepen bevaren lede en bijvoorbeeld Westerlee westelijk gelegen lede. 8 Verbogen in datief pluralis verkrijgt men van leitha dan leithon, en wordt de betekenis dus aan de (datief) wateren (meervoud). Deze betekenis past in de situatie van het oude leiden dat niet aan een enkele rivier of watering lag, maar aan de linkeroever van de rijn, tegenover de plaats waar de mare uitmondt in de rijn, die van oost naar west vloeit, terwijl de mare. 4 5 9 Het leidse stadswapen bestaat uit een wit of zilveren schild met twee gekruiste rode sleutels. Het wapen verwijst naar Sint pieter, de schutspatroon van de stad en naamgever van de voornaamste kerk, de pieterskerk. Petrus zou van jezus de sleutels van de hemel hebben ontvangen 10 en is daarmee in de opvatting van de rooms-Katholieke kerk de grondlegger van het pausdom, dat wil zeggen dat hij, na de hemelvaart van jezus, diens plaatsbekleder total (niet: plaatsvervanger) was op aarde, evenals. Vandaar dat vergelijkbare sleutels als die van leiden voorkomen in het wapenschild van het Vaticaan. Het officiële wapen van leiden werd op bij Koninklijk besluit vastgelegd. Het toont een strijdbare, rode leeuw op een vestingmuur met de latijnse wapenspreuk "Haec libertatis ergo" (Dit omwille van de vrijheid dat verwijst naar de tijd van het Nederlandse verzet tegen de Spanjaarden in de zestiende eeuw. De linkerklauw van de leeuw rust op een zilveren schild met twee gekruiste, rode sleutels. In zijn rechterklauw bevindt zich een opgeheven, zilveren zwaard met gouden gevest.

eerste hulp leidsche rijn

De gemeente leiden valt onder de rechtbank den haag en de regionale eenheid Den haag van shoulder de politie. Inhoud de naam leithon komt voor het eerst voor in de goederenlijst van de Utrechtse sint maartenskerk die is opgesteld tussen 777 en 866. 3 4 5 de oude spelling was leyden. Een populaire maar onjuiste verklaring voor de naam leiden is dat deze is afgeleid van de romeinse nederzetting Lugdunum Batavorum. In werkelijkheid lag die nederzetting niet ter hoogte van leiden, maar bij Katwijk. Deze verklaring gaat terug tot 1500, toen in de renaissance een hernieuwde interesse ontstond voor de romeinse tijd. De historische binnenstad van leiden vanuit de lucht Later onderzoeking op taalkundig gebied bracht het inzicht dat de naam is afgeleid van een Oudnederlands sterk naamwoord leitha dat als gevolg van afslijting van inflexie lede werd in het Middelnederlands. 6 Tegenwoordig zijn we gewend een scherp onderscheid te maken tussen natuurlijke beste en gegraven waterlopen — die laatste plegen we kanalen te noemen. In werkelijkheid is het verschil gradueel. Al in de middeleeuwen is er veel gesleuteld en geknutseld aan de loop van rivieren, door bijvoorbeeld bochten af te snijden om de afwatering of de scheepvaart te vergemakkelijken.

Verhuizen in, leidsche, rijn, snel, betrouwbaar

Leiden ( uitspraak ( info / uitleg ) is een stad en gemeente in de, nederlandse provincie, zuid-Holland. Met 123.924 inwoners is leiden, naar inwoneraantal gemeten,. Rotterdam, den haag en, zoetermeer de vierde gemeente van zuid-Holland. Het aan elkaar vast gebouwde stedelijk gebied van leiden (waar. Oegstgeest, types voorschoten, leiderdorp en, zoeterwoude bij gerekend worden) telt 206.647 inwoners. De door het cbs gedefinieerde stedelijke agglomeratie omvat bovendien. Katwijk waarmee de leidse agglomeratie 270.879 inwoners telt. Het stadsgewest leiden omvat (CBS) ook. Teylingen, noordwijk symptomen en, noordwijkerhout waarmee het gehele stedelijk gebied van leiden in totaal 348.868 inwoners heeft. Met 5646 inwoners per vierkante kilometer is de stad leiden sinds 2014, na den haag, de dichtstbevolkte gemeente van Nederland. 1 2, de, sleutelstad, zoals de bijnaam van de stad, verwijzend naar het stadswapen, luidt, heeft de oudste universiteit van Nederland. Daarnaast is de stad bekend om de rijke geschiedenis en de oude binnenstad, met grachten, monumentale bouwwerken en hofjes.

Eerste hulp leidsche rijn
Rated 4/5 based on 686 reviews
SHARE

eerste hulp leidsche rijn Ewyvabyh, Mon, May, 07, 2018

Gemak dient de mens, ik help u graag een handje op weg. Ons assortimentEen korte omschrijving van de buxus in ons assortiment kijk in het menu 'over Buxus daar vindt u uitgebreide informatie de rassen die wij kweken. Pietbuxus, maar het is niet alleen piet xuskwekerij piet Smits bv is een familiebedrijf en daarin ligt onze kracht. Pietbuxus is hiervan een onderdeel, geboren uit een project van piet junior die tijdens zijn studie op zaterdagen de buxuskwekerij open stelde voor particulieren.

eerste hulp leidsche rijn Uremolyk, Mon, May, 07, 2018

Want ook hier geldt: Alles voor uw buxus en kwaliteit staat voorop! Demonstraties, hoveniers, webwinkel particulier, groothandel, workshops, en iedere maand kan u rekenen op praktische en mooie aanbiedingen van piet! Geldig in de webwinkel en op de buxuskwekerij.

eerste hulp leidsche rijn Qirarav, Mon, May, 07, 2018

Pietbuxus, buxus de basis voor iedere tuin! Wat we doenBuxuskwekerij piet Smits. Kweekt al meer dan 35 jaar Buxus in verschillende soorten en maten voor de groothandel in heel Europa. Sinds 2002 is de afdeling pietBuxus ontstaan waar u als particulier rechtstreeks Buxus kunt kopen. Afgelopen jaar in 2015 is daar een webwinkel bijgekomen onze de naam waar consumenten met het gemak van het bestellen en bezorgen direct in eigen tuin kan profiteren van dezelfde voordelen als wanneer u naar de buxuskwekerij zou komen.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: